دبيرستان نمونه دولتي فرهنگ اميد راه يافتن به قله هاي اقتدار را براي تمامي دانش آموزان عزيز ميهن از خداوند خواستارست. 


 

 اعلام اسامي پذيرفته شدگان آزمون تكميل ظرفيت دبيرستان نمونه دولتي فرهنگ

 

اطلاعيه ثبت نام (كليك كنيد)

 

اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت پايه پيش دانشگاهي(كليك كنيد)

 

اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت پايه سوم علوم انساني(كليك كنيد)

 

اسامي پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت پايه دوم علوم انساني(كليك كنيد)

 تبـريـك

اسامي 12 دانش آموزان پذيرفته شده در مرحله اول المپياد ادبي

رضوان واشقاني فراهاني         محيا نجفي خواه

الهه شيرازي خواه               زهرا محبوبي

غزال گيتي فر                   فاطمه عرب سرخي

مه سيما آذر كردار                     سعيده عرب

مرجان سعادتي           فاطمه دربندسري

طاهره مهاجر                 سوسن ربيعي

 

 ماهنامه  پيك فرهنگ

 

اهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران(كليك كنيد)

 

 

  

 

 

 

 

  

 نتايج درخشان فرهنگ را در كنكور  93 اينجا ببينيد.

  الهي! بر من منّت گذار و فرزندانم را در پناهِ خود نگاهدار و در صالحْ كردنشان و برخورداريِ من از آنان متنعّم فرماي. بر كاميابي‏شان بيافزاي، تندرستي‏شان بخش و دينشان را موافق حق و اخلاقشان را نيكو فرماي. آنان را نيكوكاراني پرهيزكار و صاحبان بينش و پندپذيران و سر به راهانِ راه خود قرار ده كه دوستداران تو را دوست و دشمنانت را دشمن باشند.

   آغاز مي كنيم با شيرين سخن سعدي شيرازي

به نام خداوند جان آفرين          حكيم سخن در زبان آفرين

و با پيام خواجه ي شيراز به پذيره تان مي آييم كه

سلامي چو بوي خوش آشنايي      بدان مردم ديده ي روشنايي

و هم آوا مي گرديم با پند هاي گهر بار حكيم توس

زدانش نخستين به يزدان گراي     كه او هست و باشد هميشه به جاي

ز فرهنگ و از دانش آموختن      مجو چاره جز جانت افروختن

كه اندر جهان سود بي رنج نيست   كسي را كه كاهل بود گنج نيست

و گوش دل مي سپاريم به نغمه هاي آسماني مولا ناي عارفان

هر كه را جامه ز عشقي چاك شد   او زحرص و عيب كلي پاك شد

عشق آن بگزين كه جمله انبيا       يافتند از عشق او كار و كيا

و اينك ما در بوستان فرهنگ و ادب پارسي مي كوشيم تا از لابه لاي دفتر اشعار و داستان هاي نخستين و پسين بشنويم اندرزهاي پهنه ي ادبيات و آراي انديشمندان و آزاد انديشان و بخوانيم فلسفه ي حيات و آداب معرفت و بشناسيم مرزهاي انسانيت و انسان هاي آرماني را و خود را به زيور ادب و فرهنگ ايراني و اسلامي بياراييم و آماده گرديم خدمت مردم و جامعه ي خويشتن را كه

 عبادت به جز خدمت خلق نيست به تسبيح و سجاده و دلق نيست

دبيرستان هاي نمونه دولتي فرهنگ در سال 1375 به منظور جذب دانش آموزان مستعد و علاقه مند به تحصيل در رشته ادبيات و علوم انساني با هدف اعتلاي فرهنگ و ادبيات غني ايراني و اسلامي و ارتقاي كيفيت آموزشي در مناطق 16و 2 (پسرانه)و مناطق 13و 10 (دخترانه) با نظارت شوراي عالي آموزش و پرورش تاسيس گرديد.

نيروهاي آموزشي و پرورشي و اداري اين دبيرستان ها از بين كاركنان متعهد و با تجربه منطقه با پيشنهاد مدير مدرسه و ابلاغ رئيس اداره آموزش و پرورش انتخاب مي شوند .

اين دبيرستان ها علاوه بر كاركنان پرورشي و آموزشي ، جهت راهنمايي و ارشاد دانش آموزان در زمينه هاي مختلف آموزشي ، اخلاقي و رفتاري از دبير راهنما استفاده مي كنند.

دبيرستان دخترانه نمونه دولتي فرهنگ منطقه 13 با تعداد 280دانش آموز در پايه هاي تحصيلي اول ، دوم ، سوم ،و پيش دانشگاهي در 11كلاس هوشمند داراي فعاليت مي باشد . كليه كلاس ها هوشمند و كليه دبيران ار روش هاي نوين تدريس استفاده مي كنند .

 كتابخانه غني با تعداد 11000جلد كتاب در زمينه هاي ادبي ، اجتماعي ، و سياسي

سايت كامپيوتر با گنجايش28دانش آموز

لابراتوار زبان مجهز به ويدئو پروژكتور ، و داراي كلاس هاي هوشمند با كليه امكانات

 -------------------------------------------------------------

خيابان دماوند/نرسيده به چهار راه خاقاني /خيابان فرخي /خيابان باباطاهر

تلفن: 77418610- 77418234 - دور نگار: 77481096

 

پست الكترونيك :      school@farhang.sch.ir    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : خیابان دماوند،نرسیده به چهار راه خاقانی،خیابان فرخی ،خیابان باباطاهر
تلفن : 77418610
دورنگار : 77481096
رايانامه : school@farhang.sch.ir