دبيرستان نمونه دولتي فرهنگ اميد راه يافتن به قله هاي اقتدار را براي تمامي دانش آموزان عزيز ميهن از خداوند خواستارست. 

 ماهنامه  پيك فرهنگ

 

اهداف كلي آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران(كليك كنيد)

 

 

  

 

 

 

 

  

 نتايج درخشان فرهنگ را در كنكور  93 اينجا ببينيد.

  الهي! بر من منّت گذار و فرزندانم را در پناهِ خود نگاهدار و در صالحْ كردنشان و برخورداريِ من از آنان متنعّم فرماي. بر كاميابي‏شان بيافزاي، تندرستي‏شان بخش و دينشان را موافق حق و اخلاقشان را نيكو فرماي. آنان را نيكوكاراني پرهيزكار و صاحبان بينش و پندپذيران و سر به راهانِ راه خود قرار ده كه دوستداران تو را دوست و دشمنانت را دشمن باشند.

   آغاز مي كنيم با شيرين سخن سعدي شيرازي

به نام خداوند جان آفرين          حكيم سخن در زبان آفرين

و با پيام خواجه ي شيراز به پذيره تان مي آييم كه

سلامي چو بوي خوش آشنايي      بدان مردم ديده ي روشنايي

و هم آوا مي گرديم با پند هاي گهر بار حكيم توس

زدانش نخستين به يزدان گراي     كه او هست و باشد هميشه به جاي

ز فرهنگ و از دانش آموختن      مجو چاره جز جانت افروختن

كه اندر جهان سود بي رنج نيست   كسي را كه كاهل بود گنج نيست

و گوش دل مي سپاريم به نغمه هاي آسماني مولا ناي عارفان

هر كه را جامه ز عشقي چاك شد   او زحرص و عيب كلي پاك شد

عشق آن بگزين كه جمله انبيا       يافتند از عشق او كار و كيا

و اينك ما در بوستان فرهنگ و ادب پارسي مي كوشيم تا از لابه لاي دفتر اشعار و داستان هاي نخستين و پسين بشنويم اندرزهاي پهنه ي ادبيات و آراي انديشمندان و آزاد انديشان و بخوانيم فلسفه ي حيات و آداب معرفت و بشناسيم مرزهاي انسانيت و انسان هاي آرماني را و خود را به زيور ادب و فرهنگ ايراني و اسلامي بياراييم و آماده گرديم خدمت مردم و جامعه ي خويشتن را كه

 عبادت به جز خدمت خلق نيست به تسبيح و سجاده و دلق نيست

دبيرستان هاي نمونه دولتي فرهنگ در سال 1375 به منظور جذب دانش آموزان مستعد و علاقه مند به تحصيل در رشته ادبيات و علوم انساني با هدف اعتلاي فرهنگ و ادبيات غني ايراني و اسلامي و ارتقاي كيفيت آموزشي در مناطق 16و 2 (پسرانه)و مناطق 13و 10 (دخترانه) با نظارت شوراي عالي آموزش و پرورش تاسيس گرديد.

نيروهاي آموزشي و پرورشي و اداري اين دبيرستان ها از بين كاركنان متعهد و با تجربه منطقه با پيشنهاد مدير مدرسه و ابلاغ رئيس اداره آموزش و پرورش انتخاب مي شوند .

اين دبيرستان ها علاوه بر كاركنان پرورشي و آموزشي ، جهت راهنمايي و ارشاد دانش آموزان در زمينه هاي مختلف آموزشي ، اخلاقي و رفتاري از دبير راهنما استفاده مي كنند.

دبيرستان دخترانه نمونه دولتي فرهنگ منطقه 13 با تعداد 280دانش آموز در پايه هاي تحصيلي اول ، دوم ، سوم ،و پيش دانشگاهي در 11كلاس هوشمند داراي فعاليت مي باشد . كليه كلاس ها هوشمند و كليه دبيران ار روش هاي نوين تدريس استفاده مي كنند .

 كتابخانه غني با تعداد 11000جلد كتاب در زمينه هاي ادبي ، اجتماعي ، و سياسي

سايت كامپيوتر با گنجايش28دانش آموز

لابراتوار زبان مجهز به ويدئو پروژكتور ، و داراي كلاس هاي هوشمند با كليه امكانات

 -------------------------------------------------------------

خيابان دماوند/نرسيده به چهار راه خاقاني /خيابان فرخي /خيابان باباطاهر

تلفن: 77418610- 77418234 - دور نگار: 77481096

 

پست الكترونيك :      school@farhang.sch.ir    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : خیابان دماوند،نرسیده به چهار راه خاقانی،خیابان فرخی ،خیابان باباطاهر
تلفن : 77418610
دورنگار : 77481096
رايانامه : school@farhang.sch.ir